Anna Przygodzka-Gacek

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par, coach ICC, trener umiejętności psychospołecznych

Pracuje z osobami dorosłymi oraz parami. Prowadzi grupy terapeutyczne i warsztaty rozwojowe m.in. dla kobiet i mężczyzn doświadczających siebie w nowej roli rodzicielskiej.
Absolwentka psychologii, specjalizacji klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się w wielu metodach pracy indywidualnej i grupowej m.in.Gestalt, Analiza transakcyjna, praca z grupą metodą warsztatową. Zdobywała doświadczenie w różnych placówkach z zakresu pomocy psychologicznej m.in. Miejskim Punkcie Interwencji Kryzysowej, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
Posiada dyplom psychoterapeuty uzyskany w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej).
Od ponad 12 lat aktywnie prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną, pracuje jako trener umiejętności psychospołecznych, także dla biznesu oraz kieruje zespołem trenerów wewnętrznych w dużej międzynarodowej firmie.
Regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Aktualnie rozwija swój warsztat pracy w metodzie pracy z parami wg Tavistock Relationships oraz Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu Kernberga.
Swoje działania opiera na Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.
Prowadzi psychoterapię i szkolenia także w języku niemieckim. / Sie führt Psychotherapie und Schulungen auch auf Deutsch.

Joanna Jędrzejczak-Prętka

Psycholog

Psycholog, terapeuta zajmujący się osobami dorosłymi oraz terapią par i małżeństw, które konfrontują się z trudnościami interpersonalnymi w związku.
Prowadzi konsultacje seksuologiczne z osobami, które doświadczają problemów związanych z różnymi warstwami życia seksualnego.
Świadczy również konsultacje dla rodziców o charakterze edukacji seksualnej.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się w wielu metodach pracy indywidualnej z pacjentem, m.in. Racjonalna Terapia Zachowań,
Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii. Brała udział w warsztatach dotyczących pracy z osobami doświadczającymi przemocy.
Pracowała przez wiele lat z dorosłymi oraz dziećmi znajdującymi się pod nadzorem kuratora sądowego. Nadal poszerza swoją wiedzę i umiejętności.
Aktualnie podnosi kwalifikacje w pracy z parami wg Tavistock Relationships.

dr n. hum. Jakub Trzebiatowski

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem słuchaczem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (III rok), która jest specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyłem dwuletnie szkolenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego. Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Odbyłem dwuletnie szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jestem socjologiem – absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mojej dysertacji doktorskiej: „(Re)socjalizacyjne ścieżki rekonstrukcji ról społecznych na przykładzie zdrowiejących alkoholików poznańskich grup Anonimowych Alkoholików”, Rada Naukowa Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przyznała wyróżnienie.

Doktorat zakwalifikowany został do reprezentowania w konkursie organizowanym przez Prezesa Rady Ministrów na najlepszą pracę doktorską w 2013 roku.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii i socjologii teoretycznej, a w szczególności psychospołecznej perspektywy psychoterapii, społeczności terapeutycznych oraz problematyki uzależnień w kontekście psychodynamicznym.

Jestem autorem kliku artykułów naukowych.

Pracowałem kilka lat w charakterze psychoterapeuty w prywatnym, stacjonarnym ośrodku psychoterapii oraz leczenia uzależnień.

Moją pasją jest prowadzenie terapii grupowej.

W pracy posługuję się również językiem angielskim.

Swoją pracę poddaje stałemu nadzorowi w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz indywidualnie u superwizora rekomendowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Dotychczas zajmowałem się prowadzeniem:

 • psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu oraz mediów. Podczas leczenia uzależnienia – biorąc pod uwagę potrzeby pacjenta – wykorzystuję idee systemu Miltona Ericksona, nurtu systemowego oraz psychodynamiczny sposób postrzegania pacjenta;
 • psychoterapii indywidualnej osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym;
 • psychoterapii grupowej.

Agnieszka Wróblewska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta, terapeuta par

Na co dzień prowadzi terapię adolescentów, osób dorosłych oraz par w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Pomarańczowe Ja oraz w Poradni Rodzinnej. Ponadto, pracuje z rodzinami zastępczymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz cyklicznie współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej prowadząc grupę wsparcia z elementami psychoedukacji dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna) oraz promocję zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskiem Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Staż kliniczny odbyła w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ponadto, doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży: Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio oraz Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni a także jako wolontariusz w fundacji na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi.
Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii, m.in. uczestnicząc w szkoleniu dotyczącym metody pracy z parami wg Tavistock Relationships prowadzonym przez specjalistów z Kliniki Tavistock w Londynie.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje cyklicznej superwizji.

Specjalizacje

Oferta

Kontakt

Telefon: 510 062 547

E-mail: a.wroblewska@terapiapoznan.pl

Marta Kucza

Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog, pedagog.

Swoją pasję do pracy w dziedzinie psychoterapii, rozpoczęłam od pracy z dziećmi i młodzieżą. Pierwszym wykształceniem, które zdobyłam był tytuł magistra, na kierunku Pedagogika z socjoterapią, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
Kolejnym krokiem, na drodze mojego rozwoju, było ukończenie studiów na kierunku Seksuologia, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
Przy Polskim Towarzystwie Terapeutycznym, uzyskałam Certyfikat Terapeuty w Problemach Rodzinnych i Małżeńskich.
Aby poszerzać swoje doświadczenie zawodowe podjęłam studia magisterskie, na kierunku Psychologia, ze specjalizacją kliniczną.
Ukończyłam także 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
Swoją pracę psychoterapeutyczą poddaję regularnej superwizji, u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Monika Kurosz

Monika Kurosz

Psycholog, coach ICC, trener umiejętności psychospołecznych

jest psychologiem, absolwentką uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna), certyfikowanym coachem ICC i trenerem biznesu. Kształciła się w wielu metodach pracy indywidualnej i grupowej. Obecnie znajduje się w procesie szkolenia na psychoterapeutę w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Szkoli się również w metodzie mindfulness (trening uważności). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji.
Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, świadcząc pomoc psychologiczną i prowadząc procesy psychoterapeutyczne. W swojej pracy z klientem bazuje głównie na założeniach psychoterapii Gestalt. Stosuje również narzędzia do pracy z ciałem i techniki mindfulness. Prowadzi grupy terapeutyczne i warsztaty rozwoju osobistego. Przeprowadza liczne szkolenia, doradztwa i coachingi dla biznesu.
Doświadczenie zdobywała odbywając staże kliniczne. Pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, świadcząc pomoc psychologiczną opiekunom osób niepełnosprawnych. Obecnie pracuje również w Stowarzyszeniu “Psyche soma polis”, gdzie w ramach projektu “Rosnę w siłę” prowadzi terapię dla młodzieży i przeprowadza dla niej warsztaty psychologiczne.
W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych treningach oraz warsztatach rozwojowych i terapeutycznych. W trosce o klienta, swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Monika Moryl

Monika Włodarkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę w zakresie terapii dzieci i młodzieży (w trakcie szkolenia).
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Swoją pracę poddaję ciągłej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów. Przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa z zachowaniem zasady tajemnicy zawodowej.
Moim zadaniem jest w warunkach bezpieczeństwa i psychicznego komfortu towarzyszenie pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów oraz zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania.
Pracuję w nurcie psychodynamicznym w którym istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących w obrębie stworzonej przez nich relacji.
Pierwsze spotkanie jest konsultacją. Następne parę spotkań służy wstępnej diagnozie, która umożliwia określenie bardziej szczegółowych ram pracy terapeutycznej.
Dotychczas zajmowałam się leczeniem osób uzależnionych w Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu.
Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych zarówno w języku polskim jak i języku angielskim.

I graduated in psychology at the Adam Mickiewicz University in Poznan. I am currently a trainee psychotherapist at the Krakow Psychodynamic Center (specialized postgraduate training recommended by the Polish Psychological Association).
Throughout my training I am constantly developing my knowledge in the field of therapy for children and adolescents.
As a member of the Polish Psychodynamic Society, my work is continually supervised by certified psychotherapists. I also comply with the Code of Ethics and Vocational Psychologist maintaining the principle of professional secrecy.
My tasks include accompanying patients in overcoming difficult moments of their life, resolving unconscious conflicts and helping reduce the urge to repeat dysfunctional strategies of action in a safe and mentally safe environment.
My work follows a psychodynamic trend in which the essence of cooperation between the patient and therapist is the dynamics of psychological experiences.
The first meeting is a consultation. The next couple of meetings serve as the initial diagnosis, which allows you to define a more detailed framework for therapeutic work.
Up until now I have dealt with the treatment of addicts in the MONAR Association of Prevention, Treatment and Addiction Therapy in Poznań.
I conduct individual psychotherapy for young people and adults in both Polish and English.

Specialisations:

 • Individual psychotherapy
 • Adult psychotherapy
 • Youth therapy

Offer:

 • treatment of personality disorders
 • treatment of anxiety disorders
 • treatment of sexual dysfunction
 • treatment of depressive disorders and other mood disorders
agnieszka osuch

Agnieszka Osuch

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, socjolog, trener umiejętności psychospołecznych

Jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicz w Poznaniu, terapeutką w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt i wieloletnim trenerem rozwoju umiejętności społecznych.
Prowadzi indywidualne konsultacje i wsparcie psychologiczne w nurcie Gestalt.
Kilkanaście lat pracowała w międzynarodowej korporacji, co stanowi dla niej bazę do zrozumienia trudności wynikających z wyzwań zawodowych, konfliktów wyrastających ze sprzecznych oczekiwań ról społecznych, poczucia braku satysfakcji z pracy czy wreszcie wypalenia zawodowego. Jako trener prowadzi szkolenia i warsztaty, wspierając uczestników w rozwoju osobistym. Jest konsultantem i doradcą w biznesie.
Pracując w zgodzie z nurtem Gestalt wierzy, że każdy człowiek ma w sobie potencjał umożliwiający mu zaspokajanie własnych potrzeb, samodzielne podejmowanie decyzji oraz kierowanie własnym życiem. Dlatego też istotą jej pracy z Klientem jest poszerzanie jego świadomości – rozpoznawanie myśli, uczuć oraz sygnałów płynących z ciała i wsparcie jego naturalnego potencjału po to, aby mógł żyć jak najbardziej szczęśliwie.
Podstawą jej pracy z Klientem jest autentyczna relacja – stara się być towarzyszem podróży, w trakcie której Klient ma szansę porozmawiać, przyjrzeć się sobie, na nowo poznać siebie po to, by wzmocniony mógł podejmować odpowiedzialne decyzje i zmienić nawyki, które mu już nie służą.
Najważniejszą wartością w pracy z Klientem jest dla niej autentyczność, szacunek, akceptacja i empatia.
Prowadzi indywidualne wsparcie psychologiczne dla młodzieży i dorosłych z obszaru m.in zaniżonej samooceny, trudności w relacjach, trudności w radzeniu sobie ze stresem, zaburzeń nastroju, wypalenia zawodowego oraz pomoc psychologiczną m.in w kryzysie, rozwodzie, rozstaniu, po stracie, w żałobie.

Anna Albertowska - Widerak

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem – absolwentką Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywam zgłębiając różne nurty.
Ukończyłam m.in.: Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jest członkiem Wielkopolskiego
Towarzystwa Terapii Systemowej; Studium Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych; Szkolenie 101 i Test 101 z Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych Aion; jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej; Roczny Program Rozwoju Osobistego w Instytucie Gestalt w Krakowie; Szkolenie z Terapii Dzieci Lękowych.
Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego na oddziale dziennym, gdzie prowadziłam spotkania grupowe, indywidualne konsultacje
psychologiczne, zajęcia z arteterapii, terapii tańcem oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie.
Współpracowałam z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie udzielając wsparcia psychologicznego opiekunom osób niepełnosprawnych.
Współpracuję ze Stowarzyszeniem Psyche Soma Polis, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną dla pacjentów dotkniętych chorobą onkologiczną oraz biorę udział w programie “Rosnę w siłę” skierowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych i ich rodzin. W ramach programu prowadzę psychoterapię młodzieży oraz konsultacje dla rodzin oraz warsztaty dla nauczycieli.
Pracuję z osobami, które doświadczają trudności w relacjach, zaburzeń nastroju, zaburzeń psychosomatycznych, sytuacji kryzysowych oraz osobami, które chcą podnieść jakość swojego życia poprzez poszerzenie samoświadomości.
Pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz parami.

„Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono.”
— J.P. Sartre

Krzysztof Bubnowski

Psychoterapeuta Gestalt, socjolog, coach, trener umiejętności psychospołecznych.

Jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicz w Poznaniu, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, coachem i wieloletnim trenerem rozwoju umiejętności społecznych.
Obecnie prowadzę konsultacje indywidualne, psychoterapię osób dorosłych i młodzieży, psychoterapię par i rodzin, a także warsztaty rozwojowe, których uczestnikami  są osoby dorosłe. Moja praca podlega stałej superwizji. Zapewniam indywidualne podejście do klienta, holistyczne ujęcie zgłaszanego problemu,  profesjonalizm i dyskrecję. Swoją wiedzę na temat stosunków międzyludzkich zdobyłem w szkole AT – Analizy Transakcyjnej. Jestem absolwentem Studium Terapii Par oraz Studium Treningu i Terapii Grupowej rekomendowanych przez PTP. Prywatnie pasjonuje mnie jazda na motorze oraz psychologia.

Joanna Jakubik- Hajdukiewicz

terapeuta jogą, instruktor jogi dla dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych oraz jogi rodzinnej, autorka wielu publikacji książkowych dotyczących jogi, oraz artykułów z dziedziny nauk społecznych, socjolog, wykładowca, coach.

Absolwentka Studium Psychologicznej Pracy z Grupami, Organizacjami i Społecznościami (psychologia zorientowana na proces). Ukończyła Podyplomowe Studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (specjalizacja ,,Relaksacja i Joga”).

Instruktor jogi (18- letnie doświadczenie) dla dzieci , dorosłych i osób starszych (potwierdzenie kwalifikacji przez Ministra Sportu). Absolwentka szkoleń z dziedziny Totalnej Biologii (Uzdrawianie przez świadomość) Recall Healing poziom I oraz warsztatów „Znaczenie ludzkiego szkieletu-ciało od stóp do głowy”. Uczestniczyła w licznych warsztatach terapii tańcem ( Polski Teatr Tańca w Poznaniu) oraz szkoleniach w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie m.in. Warsztaty dla Trenerów i Szkoleniowców, Warsztaty Pracy z Ciałem i innych. Obecnie rozwija umiejętności coachingowe na akredytowanym szkoleniu „Mistrz coachingu”.

Autorka książek

 • ,,Joga przeciwbólowa. Ćwiczenia jako profilaktyka i rehabilitacja chorób zawodowych”( Wydawnictwo KOS, 2018)
 • ,,Relaksacja. Jak zadbać o ciało, umysł i emocje” ( Wydawnictwo KOS, 2020)
 • ,,Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania’’( Wydawnictwo Garmond, 2007)
 • ,,Joga dla dzieci. Poradnik dla rodziców i nauczycieli’’ ( Wydawnictwo KOS, 2009)
 • ,,Joga dla kobiet w ciąży. Integracja emocji, ciała i umysłu’’( Wydawnictwo KOS, 2012)
 • ,,Joga dla całej rodziny”(Wydawnictwo Illuminatio, 2015)
 • ,,Zaśnione widzenie’’ (2001)
 • ,,Twórce działanie przez ruch czyli jak wykorzystać taniec i jogę w pracy edukacyjnej z dzieckiem”- artykuł w publikacji :,,Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka” red. H. Krauze- Sikorska i K. Kuszak ( WSPiA, 2010)

Doświadczenia w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym opublikowała w formie artykułów w gazecie IBIS.

Pedagog na Międzynarodowym Biennale Tańca Współczesnego organizowanego przez Polski Teatr Tańca (prowadzenie warsztatu ,, Joga dla dzieci’’).

Posiada praktykę w pracy z grupami (12- letni staż jako wykładowca socjologii w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu , tytuł nauczyciela dyplomowanego) oraz w realizowaniu warsztatów umiejętności społecznych. Zrealizowała szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, Szkół Podstawowych i Przedszkoli w następujących miastach : Poznaniu, Warszawie, Gdyni, Bytowie, Stalowej Woli, Puławach, Pobiedziskach. Ankiety ewaluacyjne wskazywały na wysoki poziom szkoleń i profesjonalizm prowadzącej zajęcia.

Autorka tomiku poetyckiego ,,Zaśnione widzenie” promowanego przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
Jej pasją jest nieustający rozwój i wspieranie rozwoju innych osób.

Wizyty w mediach Joanny Jakubik – Hajdukiewicz

 1. Książki autorki na liście 108 najlepszych książek o jodze (patrz punkt 6 artykułu) https://www.portalyogi.pl/blog/108-najlepszych-ksiazek-o-jodze
 2. Artykuł o relaksacji https://www.magazyn.yoga.pl/skuteczna-relaksacja-i-regeneracja
 3. Artykuł na temat jogi dla dzieci opublikowany na ogólnopolskim portalu o jodze http://www.joga-joga.pl/pl119/teksty1330/zabawy_z_joga_rozmowa_z_joanna_jakubik_hajdukiewic
 4. Wizyta- wywiad w TVP3 Poznań https://www.facebook.com/brainypoznanmalta/videos/904930853205730

Specjalizacje

Oferta

Kontakt

Telefon: 502 177 071

E-mail: kamienjj2@o2

Joanna Górka

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psycholog

Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych w języku polskim i angielskim.

Pracując w zgodzie z podejściem Gestalt, swoją pracę terapeutyczną opieram na autentycznym kontakcie, który jest dla mnie podstawą budowania relacji. Staram się być towarzyszem w podróży, w której Klient ma szansę zostać wysłuchany, przyjrzeć się swojemu sposobowi wchodzenia w relacje, nazwać to co trudne i nienazwane, po to, aby mógł podejmować odpowiedzialne decyzje i zmienić te sposoby funkcjonowania, które już mu nie służą. Z ogromną ciekawością i uważnością podchodzę do wyjątkowego spotkania w “tu i teraz”, w którym nie doradzam, ale towarzyszę klientom w poszerzaniu własnej świadomości i osiągnięcia założonych celów terapii. Przyjmuję holistyczne podejście zakładające, że jesteśmy całością wraz ze swoim ciałem, umysłem, duchowością i emocjami. W swojej pracy wykorzystuję także elementy innych podejść terapeutycznych, m.in. III fali nurtu poznawczo-behawioralnego czy techniki uważności, w zależności od potrzeb klienta/ki.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując, m.in. w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych. Kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowo-dydaktycznej oraz w korporacjach, pomaga mi w zrozumieniu trudności związanych z wyzwaniami zawodowymi.

Pracuję z osobami, które cierpią z powodu zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, doświadczają trudności w relacjach czy dolegliwości psychosomatycznych, znalazły się w sytuacji kryzysowej czy dążą do podniesienia jakości swojego życia poprzez poszerzenie własnej świadomości.