DATA: | KATEGORIA: zaburzenia

Gdy mówimy o zaburzeniach odżywiania, najczęściej wspomina się dwa najczęściej diagnozowane, czyli anoreksję i bulimię. Budzą one najczęściej dość jednoznaczne skojarzenia, na przykład słowo “anoreksja” najczęściej przywołuje na myśl praktykowanie głodówek i zdjęcia wychudzonych dziewcząt. W rzeczywistości jednak zaburzenia odżywiania mają wiele twarzy.

Według powszechnie stosowanej klasyfikacji ICD-10 wyróżnia się takie rodzaje zaburzeń odżywiania jak:

 • Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
 • Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa)
 • Zaburzenia odżywiania z napadami niekontrolowanego objadania (ang. binge-eating disorder, BED)
 • Zaburzenia odżywiania polegające na unikaniu lub ograniczaniu przyjmowania pokarmów (AFRID)
 • Łaknienie spaczone (Pica)
 • Zespół przeżuwania, in. zespół ruminacji (ang. rumination-regurgitation disorder)
 • Inne specyficzne zaburzenia odżywiania lub jedzenia (ang. other specified feeding or eating disorders, OSFED)
 • Niespecyficzne zaburzenia odżywiania lub jedzenia (ang. feeding or eating disorders, unspecified)

Rozpoznać ZO – to nie takie łatwe

Najbardziej rozpoznawalnymi ZO jest anoreksja (anorexia nervosa) i bulimia (bulimia nervosa). Często jednak zaburzenia odżywiania nie są prawidłowo diagnozowane, między innymi poprzez fakt, że chorzy rzadko zgłaszają się po pomoc. Źródłem trudności diagnostycznych jest także zjawisko maskowania. 

Z maskowaniem mamy do czynienia wtedy, gdy objaw lub grupa objawów przypominają więcej niż jedną jednostkę chorobową lub wykazują cechy innej choroby lub zaburzenia, dając niespecyficzny obraz kliniczny i jednocześnie utrudniając rozpoznanie rzeczywiście występującego problemu. W kontekście zdrowia psychicznego o maskowaniu mówimy najczęściej w kontekście depresji maskowanej (można przeczytać o niej więcej z naszym wrześniowym artykule: https://www.terapiapoznan.pl/depresja-maskowana/). W praktyce jednak zjawisko maskowania może dotyczyć również zaburzeń odżywiania. W zależności od wieku, ma ono różną specyfikę.

 • We wczesnym dzieciństwie ZO najczęściej są mylone z chorobami somatycznymi, przede wszystkim z zaburzeniami funkcji układu pokarmowego.
 • U nieco starszych dzieci symptomy zaburzeń ożywiania bywają odbierane jako przejawy zaburzeń zachowania (oraz chorób somatycznych).
 • W przypadku młodzieży główne ryzyko maskowania związane jest z podobieństwem symptomów niektórych ZO do buntu charakterystycznego dla okresu dorastania (np. odmawianie jedzenia lub siedzenia przy wspólnym stole) a także depresji (zaburzenia apetytu pojawiają w depresji bardzo często, ponadto czasami głodzenie się interpretujemy jako zachowanie autoagresywne o podłożu depresyjnym).
 • W każdym wieku (choć szczególnie wśród adolescentów) niestandardowe zachowania związane z jedzeniem mogą być próbą uzyskania uwagi otoczenia (rodziny) lub wołania o pomoc. 

Czynniki ryzyka zaburzeń odżywiania

Istnieją pewne czynniki, które sprzyjają pojawieniu się różnych zaburzeń odżywiania. Sa to między innymi:

 • Niezdrowe wzorce jedzenia w domu rodzinnymi – stosowanie restrykcyjnych diet, występowanie w rodzinie zaburzeń odżywiania
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Nadwaga i otyłość
 • Powszechny w zachodniej kulturze medialny kult szczupłej sylwetki
 • Presja otoczenia związana z wysokimi standardami dotyczącymi wyglądu i masy ciała (szczególnie w niektórych grupach społecznych np. modelki osoby trenujące gimnastykę artystyczną)
 • Perfekcjonizm i wysoka potrzeba kontroli
 • Podświadoma (lub czasem świadoma) niechęć wobec procesu dojrzewania
 • Niektóre zaburzenia – np. Depresja i zaburzenia lękowe
 • Niekorzystna sytuacja rodzinna (konflikty, silna kontrola)
 • Krytyczne uwagi ze strony otoczenia na temat odżywiania, wyglądu czy masy ciała
 • Przemoc, wykorzystanie seksualne

Rodzicu, zwróć uwagę!

Jeśli Twoje dziecko…

 • Przesadnie i systematycznie odchudza się i /lub stosuje regularne treningi o dużej intensywności
 • Nadmiernie koncentruje się na tym, co i ile zjada (stanowi to jeden z głównych przedmiotów jego uwagi)
 • Unika wspólnych posiłków, woli jeść w samotności
 • Przejawia duży i nagły lub systematyczny i długotrwały spadek masy ciała
 • Wykazuje niechęć do swojego ciała, uważa, że jest zbyt grube nawet, gdy masa ciała jest prawidłowa lub niska (stosunku do norm dla wzrostu i wieku).
 • Wykazuje okresy, kiedy bardzo kontroluje swój sposób odżywiania, a następnie zjada bardzo duże (nadmierne) ilości jedzenia
 • Przejawia niepokój w związku z tematem jedzenia i jego kontroli, po obfitym posiłku ma poczucie winy
 • Wycofuje się z kontaktów społecznych, rezygnuje z pasji i zainteresowań, rezygnuje ze wspólnych posiłków i jedzenia w obecności innych
 •  Zaczyna zażywać leki o charakterze moczopędnym lub przeczyszczającym

Zainteresuj się, porozmawiaj, w razie czego skonsultuj swoje wątpliwości ze specjalistą – takie zachowania mogą stanowić przejawy wielu zaburzeń odżywiania lub przynajmniej występowania niezdrowej relacji z jedzeniem, która może przyczynić się do ich rozwoju w przyszłości.

Link do konsultacji psychologicznej w naszym Ośrodku (prowadzimy konsultacje online!)

https://www.terapiapoznan.pl/konsultacje-psychologiczne/

Agata Przybylska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, studentka dietetyki w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego.

Główne zainteresowania: psychologia kliniczna, psychodietetyka, psychologia osiągania celów, zaburzenia odżywiania.

Literatura:

 • Fairburn C.G., (2013) Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania, tłum. Stec M., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • World Health Organization., (2008) ICD-10. International Classification of Diseases 10th Revision. The global standard for diagnostic health information. https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf