DATA: | KATEGORIA: uzależnienia

Oczywiście, portale społecznościowe (i szerzej­ internet) ułatwiają nam życie. Ich nadużywanie niesie jednak ze sobą konsekwencje, na które szczególnie narażeni są młodzi ludzie.

Codzienne korzystanie z nich deklaruje 75% nastolatków.

Facebook non-stop

W wywiadach, prowadzonych w ramach badań, bardzo często padało stwierdzenie, że Facebook obecny jest w ciągu całego dnia. Włączenie telefonu lub komputera bywa pierwszą rzeczą robioną po przebudzeniu. Potem Facebook jest towarzyszem w trakcie takich czynności, jak np. jedzenie, odrabianie lekcji, droga do szkoły, zakupy itp.

Żądza aktualności

Czego młodzi ludzie szukają na portalach społecznościowych? Ich popularność w dużej mierze związana jest z udogodnieniami, które oferują. Ułatwiają komunikację i pozwalają na pozostawanie na bieżąco. Dostarczają także ciągle nowych bodźców. To szczególnie ważne w świecie, który atakuje niezliczoną ilością, wywołujących silne reakcje wrażeń.

Osoby przyzwyczajone do wysokiego poziomu stymulacji szybko nudzą się, np. czytając książki.

Przyjaźń z ekranem

Komunikacja przez Facebooka zastępuje rzeczywiste interakcje. Nastolatki przyznają, że poznawanie nowych osób na Facebooku jest dla nich znacznie łatwiejsze. Świat wirtualny może być kreowany według własnego wyobrażenia i potrzeb.

Publiczny wizerunek, będący wybranym i często podkolorowanym fragmentem, zastępuje rzeczywistą osobę. Nawiązywanie relacji nie wymaga spotkań, rozmów, zaangażowania w utrzymanie relacji. Informacje o historii osoby, jej zainteresowaniach, wspólnych znajomych itp. są z góry dostępne.

Wystarczy, że mnie wymażesz

Zamiast rozwiązania konfliktu, wystarczy usunąć kogoś ze znajomych. Wirtualny świat łatwo poddaje się kontroli i może z czasem stawać się bardziej pociągający, niż świat realny. Zaspokajanie potrzeb, takich jak uznanie, uwaga, potrzeba kontaktów społecznych, może przenieść się na Facebooka. Przyjaciele, wymagający zaangażowania w utrzymanie relacji, stają się zbędni.

Brak komunikacji w realu

Od jakiegoś czasu psychologowie alarmują, że taki sposób komunikacji może hamować rozwój umiejętności społecznych, potrzebnych do funkcjonowania w związkach, czy w rolach zawodowych.

Strach przed rzeczywistością

Badania pokazują, że osoby spędzające na Facebooku ponad dwie godziny dziennie, mają więcej trudności psychicznych, w porównaniu do osób będących online krócej. Częstsze są w tej grupie objawy depresyjne i lęki. Towarzyszą im zaburzenia myślenia i koncentracji. Osoby te są bardziej wycofane i częściej czują się osamotnione. Większa jest też częstotliwość zachowań niedostosowanych i agresywnych.

Należy pamiętać, że dane te nie wskazują na przyczynę, a jedynie występowanie pewnego związku. Póki co, nie jest jasne, czy częstsze korzystanie z portali społecznościowych prowadzi do zaburzeń psychicznych, czy odwrotnie­ zaburzenia są przyczyną częstszego korzystania z tych portali. Osoby intensywnie korzystające z portali społecznościowych częściej przejawiają symptomy uzależnienia od internetu.

Problem uzależnienia od Internetu

Po czym rozpoznać, że korzystanie z komputera staje się problemem?

  • Spędzanie przy komputerze coraz większej ilości czasu, kosztem innych dotychczasowych zainteresowań.
  • Zaniedbywanie obowiązków rodzinnych czy zawodowych (szkolnych) w związku z komputerem.
  • Pojawienie się konfliktów rodzinnych w związku z komputerem.
  • Kłamanie odnośnie ilości czasu spędzanego przy komputerze.
  • Podejmowanie prób kontrolowania czasu spędzanego przy komputerze.
  • Reagowanie rozdrażnieniem czy nawet agresją w sytuacjach, kiedy korzystanie z komputera jest utrudnione, lub niemożliwe.

Dodatkowym sygnałem alarmowym jest korzystanie z komputera w celu nagradzania siebie, odprężania się, zaspokajania potrzeb, ucieczki od codzienności. Powyższe kryteria dotyczą problemowego korzystania z komputera, mogą być jednak pomocne w rozpoznawaniu problemów związanych z nadmiernym używaniem internetu, telefonu, czy też portali społecznościowych.

Bibliografia:

Makaruk, K. (2013). Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12, (1), 69­79. Woronowicz, B. T. (2009). Uzależnienie. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Media Rodzina.