DATA: | KATEGORIA: psychoterapia

Młode pokolenie – grupa ryzyka

Warto zwrócić uwagę na oczywisty lecz istotny fakt, że nawet jeżeli my posiadamy kontrolę nad ilością własnego czasu, poświęcanego na różne zajęcia, to niekoniecznie potrafią to robić nasze dzieci. Rozwijający się młody człowiek posiada ograniczoną zdolność do samokontroli i regulacji swoich zachowań – jego umiejętność do rozumienia swoich potrzeb oraz znoszenia frustracji dopiero się rozwija.

Samo pojęcie uzależnienia bywa definiowane jako kompulsywna utrata kontroli impulsów. W wyniku uzależnienia od Internetu mogą zostać zaburzone relacje z rodziną i rówieśnikami, pogorszeniu mogą ulec wyniki w nauce oraz inne aspekty rozwoju. Według badań grupą szczególnie podatną na to uzależnienie są nastolatki, są oni także bardziej skłonni do zaniedbywania szkoły, niż starsze grupy wiekowe. U dzieci i młodzieży częste obcowanie z krzykliwą grafiką i dźwiękiem elektronicznych rozrywek może stawać się przyczyną problemów z zachowaniem a nawet przyczyniać się do wykształcenia ADHD.

Przebieg uzależnienia

Na początku korzystanie z Internetu wzbudza zainteresowanie i przyjemność, z czasem zaczynamy więc skorzystać z niego coraz więcej. W przypadku uzależnienia na kolejnym etapie osoba traci umiar i kontrolę nad korzystaniem z Internetu, traci zainteresowanie innymi zajęciami. W dalszej kolejności może wystąpić zaniedbywanie relacji z innymi oraz codziennych obowiązków – wszystko inne staje się mniej ważne i mało interesujące.

Może nawet zdarzać się, że osoba uzależniona ogranicza czas na takie czynności jak jedzenie czy sen, tylko w celu posiadania go więcej na korzystanie w Internetu. Jest to faza poważnego uzależnienia i może posiadać bardzo destrukcyjny wpływ nie tylko na psychikę osoby uzależnionej, ale także na jej fizyczny stan zdrowia. Inne objawy mogące pojawiać się u osób uzależnionych od Internetu to m. in. zaburzenia koncentracji i sprawności myślenia, pogorszenie wzroku, ból pleców, obniżenie odporności na infekcje a także problemy ze snem i nadpobudliwość.

Diagnozowanie

Uzależnienie od Internetu stwierdza się w przypadku, gdy można zaobserwować przynajmniej trzy z opisanych poniżej objawów jednocześnie:

  • Silne pragnienie lub poczucie przymusu korzystania z dostępu do Internetu, bycia na portalach społecznościowych, ciągłego sprawdzania poczty elektronicznej, korzystania z gier on-line czy czatu.
  • Trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od włączenia przeglądarki internetowej, komputera, sprawdzenia poczty, włączenia gry.
  • Wystąpienie zespołu abstynencyjnego (np. złe samopoczucie wywołane brakiem dostępu do Internetu).
  • Zaistnienie tolerancji, tj. sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest coraz częstsze i dłuższe korzystanie z Internetu.
  • Utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem się.
  • Uporczywe korzystanie z dostępu do Internetu (w różny sposób) mimo bezspornych dowodów na destrukcyjny wpływ na zdrowie oraz stosunki społeczne.

Leczenie

Leczenie uzależnienia od Internetu polega głównie na pracy z psychologiem i przypomina terapię innych uzależnień. Tak samo jak w przypadku odstawienia każdej używki, rezygnacja lub ograniczenie korzystania z Internetu będzie dla osoby uzależnionej bolesne, dlatego należy najpierw zacząć od stopniowego, coraz większego ograniczania go. Oprócz zmniejszania czasu spędzanego przed monitorem, równie istotne jest odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego. W codziennym grafiku powinno znaleźć się miejsce na spotkania z innymi, sport i inne zajęcia, które dostarczą stymulujących bodźców, do tej pory zapewnianych przez Internet. Zdarza się, ze uzależnienie jest jedynie przejawem głębszych emocjonalnych problemów chorego – wówczas drogą do pokonania problemów jest dotarcie do jego sedna i rozwiązanie przyczyny, na przykład na drodze psychoterapii.

W naszym ośrodku oferujemy terapię uzależnień oraz psychoterapię: https://www.terapiapoznan.pl/terapia-uzaleznien-2/

Agata Przybylska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, studentka dietetyki w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego.

Główne zainteresowania: psychologia kliniczna, psychodietetyka, psychologia osiągania celów, zaburzenia odżywiania.

Bibliografia:

  • Laura Widyanto, Mary McMurran, The Psychometric Properties of the Internet Addiction CyberPsychology & Behavior Volume 7, Number 4, Page 449. Ph.D. 2004.
  • Jakubik Andrzej , Zespół uzależnienia od Internetu, Studia Psychologica, 3, 133-142, 2002 r.