Witamy na stronie www.terapiapoznan.pl

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

rg. Opublikowano w oferta

PROWADZONA W PARADYGMACIE „REDUKCJI SZKÓD” ORAZ Z WYKORZYSTANIEM METOD DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

OFERTA SKIEROWANA JEST DLA:
 • OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY KONTROLĘ NAD ZAŻYWANIEM NARKOTYKÓW, TZW. DOPALACZY, LEKÓW CZY PICIEM ALKOHOLU I ZACZYNAJĄ DOŚWIADCZAĆ STRAT Z TYM ZWIĄZANYCH LUB OBAWIAJĄ SIĘ ICH W PRZYSZŁOŚCI,

 • OSÓB, KTÓRE STRACIŁY KONTROLĘ NAD DANĄ CZYNNNOŚCIĄ (M.IN. HAZARD, SEKS/MASTURBACJA/PORNOGRAFIA, PRACA, ZAKUPY, JEDZENIE, KOMPUTER/INTERNET, ĆWICZENIA FIZYCZNE) I ZACZYNAJĄ DOŚWIADCZAĆ STRAT Z TYM ZWIĄZANYCH LUB OBAWIAJĄ SIĘ ICH W PRZYSZŁOŚCI,

 • PARTNEREK/PARTNERÓW OSÓB UZALEŻNIONYCH, KTÓRZY M.IN. ŻYJĄ W NIEUSTANNYM NAPIĘCIU, DOŚWIADCZAJĄ PROBLEMÓW Z ZASYPIANIEM ORAZ GWAŁTOWNYCH ZMIAN NASTROJÓW – NASTROJÓW DEPRESYJNYCH, SĄ ROZDRAŻNIONE, MAJĄ TRUDNOŚĆ Z NISKIM POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI, NIE WYOBRAŻAJĄ SOBIE I MOCNO SIĘ OBAWIAJĄ WPROWADZANIA JAKICHKOLWIEK ZMIAN W ICH ŻYCIU

 • OSÓB POCHODZĄCYCH Z RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPOWAŁ PROBLEM UZALEŻNIENIA, KTÓRZY MAJĄ DOŚWIADCZENIE TRAUMATYCZNYCH PRZEŻYĆ, ŻYJĄ W STAŁYM NAPIĘCIU I PRZEWLEKŁYM STRESIE, DOŚWIADCZAJĄ STANÓW DEPRESYJNYCH I LĘKOWYCH, DOŚWIADCZAJĄ CIERPIENIA ORAZ NIEZASPOKOJENIA SWOICH POTRZEB, CZUJĄ SIĘ OPUSZCZONE I ODRZUCONE, MAJĄ TRUDNOŚĆ W BUDOWANIU KONSTRUKTYWNYCH RELACJI Z INNYMI, CZUJĄ WSTYD I CZĘSTO POCZUCIE WINY ZWIĄZANE ZE SWOIM POCHODZENIEM

 • WAŻNE INFORMACJE – PRZED ROZPOCZĘCIEM PSYCHOTERAPII

  Pierwsze spotkania (od jednego do max trzech) służą przeprowadzeniu konsultacji (wywiadu) w celu wstępnego zrozumienia istoty problemu oraz określenia przez klienta swoich potrzeb i oczekiwań wobec terapeuty, co się z tym wiąże wyodrębnieniu celu/celów pracy terapeutycznej oraz postawieniu odpowiedniej diagnozy (szczególnie w przypadku zgłaszanego problemu uzależnienia). Wskazane przez klienta cele mogą ulegać zmianie podczas procesu psychoterapii. Spotkania konsultacyjne trwają do 50 min., spotkania terapeutyczne zawsze 50 min.

  Terapeuta prowadzący: Krzysztof Kaźmierowski

  Napisz do terapeuty

  ZespółPomarańczowe Ja tworzą

  utytułowani psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, trenerzy

  Czytaj dalej

  Wiedzai umiejętności na najwyższym poziomie

  pracę poddajemy ciągłej, niezależnej superwizji/kontroli.

  Czytaj dalej

  Etykazawodu psychologa

  kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

  Czytaj dalej
  web
stats