Witamy na stronie www.terapiapoznan.pl

PARADYGMAT REDUKCJI SZKÓD I DIALOG MOTYWUJĄCY W PSYCHOTERAPII ORAZ PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ

rg. Opublikowano w oferta

Akceptacja i realizacja celu

Przez ostatnie lata w leczeniu uzależnień (szczególnie w Polsce) dominował pogląd , zgodnie z którym jedynym prawidłowym celem terapeutycznym jest pełna abstynencja od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Uzależnienie natomiast jest chorobą, która będzie „towarzyszyć” człowiekowi przez całe życie. Oczywiście całkowita rezygnacja z picia alkoholu czy zażywania narkotyków to najbezpieczniejsze rozwiązanie, jednak akceptacja i realizacja tego celu dla większości pacjentów jest po prostu niemożliwa (przez co takie osoby nie decydują się często na podjęcie leczenia, bez otrzymanej pomocy ich uzależnienie postępuje).

Leczenie uzależnień w paradygmacie „redukcji szkód w psychoterapii”

przeznaczone jest właśnie dla osób, które na początku terapii nie są gotowe na bycie w pełnej abstynencji od alkoholu czy innych środków psychoaktywnych lub nigdy nie będą na to gotowe. Tacy ludzie mają prawo do wyboru i określenia własnych celów w psychoterapii, co się z tym wiąże podjęcia pracy przede wszystkim nad poznaniem i zrozumieniem przyczyn, które miały wpływ na utratę kontroli nad zażywaniem danej substancji/wykonywaniem danej czynności i ograniczeniu/redukcji szkód z tym związanych.

Często osoba nadużywająca alkoholu czy narkotyków czyni to z powodu problemów emocjonalnych, silnego stresu, trudności w relacjach międzyludzkich, doświadczania stanów depresyjnych, lękowych czy innych zaburzeń natury psychicznej. Rozwiązanie tych problemów może rozwiązać problem picia alkoholu, zażywania narkotyków czy braku kontroli nad daną czynnością.

Nie ma żadnych dowodów naukowych, że osoba uzależniona od alkoholu czy narkotyków nie może zmienić (ograniczyć) swojego picia lub zażywania! Lepiej próbować zredukować swoje picie/zażywanie, niż nie robić nic!

Praca z osobą uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem w paradygmacie "redukcji szkód w psychoterapii"

polega między innymi na określeniu celów, poznaniu i zrozumieniu przyczyn utraty kontroli w piciu/zażywaniu narkotyków lub wykonywaniu danej czynności, wypracowaniu metod i strategii zmian zachowań z tym związanych, stworzeniu odpowiedniego planu wprowadzania w/w zmian, zaplanowaniu zajęć (spędzanego czasu) wolnego od używek, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z problemami na trzeźwo, a także rozwijaniu umiejętności planowania swojego picia/zażywania w sposób, który będzie najbezpieczniejszy, ocenie postępów i trudności, wyciąganiu wniosków z porażek i utrzymywaniu postępów.

„Uwzględniając wady i zalety procesu zmiany zachowania, terapeuta wykorzystujący metodę redukcji szkód staje się przewodnikiem, kimś, kto może udzielić wsparcia i wskazać kierunek tej trudnej podróży. Zaufany przewodnik górski nigdy nie opuściłby klienta, któremu nie udaje się dotrzeć na szczyt lub przewraca się przy podejściu. Terapeuta – przewodnik stwarza swojemu klientowi możliwości i traktuje go z szacunkiem. Wychodzi mu naprzeciw bez względu na etap jego podróży, pomagając osiągnąć kolejny cel”. Dr Alan Marlatt University of Washington, Seattle

ZespółPomarańczowe Ja tworzą

utytułowani psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, trenerzy

Czytaj dalej

Wiedzai umiejętności na najwyższym poziomie

pracę poddajemy ciągłej, niezależnej superwizji/kontroli.

Czytaj dalej

Etykazawodu psychologa

kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

Czytaj dalej

Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej "Pomarańczowe Ja" ul. Grochowska 59 a 60-339 Poznań, telefon 608240260 | Wykonane przez televisen.eu

web
stats