Witamy na stronie www.terapiapoznan.pl

Psychoterapia grupowa

Krzysztof Kaźmierowski i Marta Wlazełko.

Celem psychoterapii grupowej jest przede wszystkim wzrost świadomości uczestników na temat siebie, swoich potrzeb, emocji, motywów zachowania, wzorów myślenia o sobie i o innych.

Psychoterapia grupowa umożliwia uczestnikom wypróbowanie nowych zachowań i uzyskanie od innych szczerych informacji zwrotnych. Uczestnicy mogą zrozumieć, skąd biorą się trudności w kontaktach z innymi, nauczyć się wrażliwości i dbałości o relacje, a także otrzymać wsparcie. W zamierzeniu skutkuje to umiejętnością budowania bardziej satysfakcjonujących relacji w życiu, zwiększeniem wewnętrznej spójności, poczucia własnej wartości i samoakceptacji, a w końcu osiągnięciem dobrostanu psychicznego.

Pożądanym zmianom przez każdego z uczestników grupy służą zarówno interakcje pomiędzy psychoterapeutami a uczestnikami, jak i interakcje pomiędzy samymi uczestnikami, do których dochodzi w kontekście sytuacji grupowych. Narzędziem zmiany są w tym przypadku nie tylko konkretne techniki i interwencje stosowane przez psychoterapeutów, lecz również grupa - jako źródło informacji zwrotnych, wsparcia, a także swoisty bezpieczny „teren do ćwiczeń” zachowań społecznych. Ta cecha psychoterapii grupowej stanowi jej wyjątkowy terapeutyczny potencjał. Terapia grupowa ma niezwykłe cechy i narzędzia terapeutyczne, które nie występują w innych psychoterapiach. Jej skuteczność wynika z ogromnej roli, jaką relacje z ludźmi odgrywają w naszym rozwoju psychicznym.


GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ „POMARAŃCZOWE JA”

Oferta skierowana jest dla osób, które:
 • odczuwają długotrwały smutek, lęk lub inne trudne emocje, które powodują cierpienie
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • mają poczucie utraty kontroli nad swoim życiem, skłonność do uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych,
 • mają trudności w rozpoznawaniu, nazywaniu i reagowaniu na swoje emocje
 • doświadczają różnorodnych szkód czy strat jako skutków własnych zachowań,
 • i jednocześnie:
 • chcą poznać i zrozumieć siebie,
 • chcą polepszyć swoje relacje z ludźmi,
 • chcą odzyskać wpływ na swoje życie,
 • pragną odnaleźć spokój psychiczny i szczęście

 • CHARAKTERYSTYKA GRUPY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ W NASZYM OŚRODKU:

 • udział w grupie poprzedza indywidualna konsultacja z jednym z psychoterapeutów prowadzących. Konsultacja trwa 50 minut (koszt 100 zł) i służy przedstawieniu kontraktu grupowego i wypracowania przez klienta celu lub celów swojej psychoterapii,
 • grupa ma charakter „półotwarty” – w ramach wolnych miejsc do grupy dołączają kolejne osoby. W grupie udział może brać maksymalnie 12 osób,
 • Koszt udziału w jednym spotkaniu grupy dla jednej osoby to 190 zł. Minimalny okres uczestnictwa w grupie to 10 miesięcy (10 spotkań). Decyzja o udziale w grupie terapeutycznej jest równoznaczna z opłaceniem swojego miejsca w grupie. Oznacza to odpłatność za każde spotkanie, niezależnie od obecności (wyjątkiem są sytuacje krytyczne, losowe, do omówienia z terapeutami).


 • Zapisy: tel. 661 661 412

  Prowadzący:

  Marta Wlazełko

  – jestem mgr psychologii UAM, członkinią Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ukończyłam m.in. kilkuletni kurs terapii systemowej (podstawowy i zaawansowany), roczny kurs „Psychoterapia systemowa dzieci i młodzieży” oraz liczne szkolenia tematyczne, regularnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Posiadam duże doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z młodzieżą i dorosłymi. Pracę w zawodzie traktuję jako dar i przywilej. Towarzyszenie ludziom w drodze do wewnętrznej spójności i szczęścia jest dla mnie jednym z podstawowych źródeł satysfakcji i radości w życiu. Nieustannie pracuję nad wewnętrzną postawą bezwarunkowej akceptacji wolnej od oceny i szacunku do drugiego człowieka.

  Krzysztof Kaźmierowski

  – jestem mgr pedagogiki UAM, absolwentem Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, Instytutu Edukacji i Terapii w Poznaniu (szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień). Regularnie uczestniczę w szkoleniach podnoszących kwalifikacje terapeutyczne – obecnie warsztat psychoterapeuty rozwijam w Studium Analizy Transakcyjnej prowadzonym przez Centrum AT w Poznaniu, posiadającym rekomendację Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA). W Centrum Analizy Transakcyjnej swoją pracę poddaję również regularnej superwizji. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej zdobywam od 2009 roku. Ponadto w ramach swojej Pracowni Psychoterapii prowadzę szkolenia i zajęcia warsztatowe o charakterze psychoedukacyjnym. Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie pasją. W moim przekonaniu psychoterapeuta jest gościem, zaproszonym do życia klienta wyłącznie na jego zasadach – pełni w nim też rolę przewodnika udzielającego wsparcia i wskazówek potrzebnych do wprowadzenia oczekiwanych zmian.

  Zapisy: tel. 661 661 412

  ZespółPomarańczowe Ja tworzą

  utytułowani psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, trenerzy

  Czytaj dalej

  Wiedzai umiejętności na najwyższym poziomie

  pracę poddajemy ciągłej, niezależnej superwizji/kontroli.

  Czytaj dalej

  Etykazawodu psychologa

  kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

  Czytaj dalej
  web
stats