Witamy na stronie www.terapiapoznan.pl

Terapia par i małżeństw

Związek między dwojgiem ludzi to dynamiczny, nieustannie zmieniający się układ, w którym często pojawiają się kryzysy, problemy i konflikty.

Niektóre z nich można rozwiązać we własnym zakresie w porozumieniu z partnerem, inne jednak przerastają możliwości obojga. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości rozpoczęcia konstruktywnej pracy nad relacją, którą daje psychoterapia.

Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne

Oferujemy konsultacje z profesjonalistami (psychologami, pedagogami, psychoterapeutami). Konsultacje psychologiczne poprzedzają prawie każdy rodzaj pomocy psychologicznej. Służą wstępnemu zdiagnozowaniu problemu, tj. rozpoznaniu trudności, ich przyczyn oraz oczekiwań w celu doboru optymalnej formy pomocy.

Profilaktyka uzależnień

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROWADZONA W PARADYGMACIE „REDUKCJI SZKÓD” ORAZ Z WYKORZYSTANIEM METOD DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

OFERTA SKIEROWANA JEST DLA:

 • MŁODYCH OSÓB ZE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ STUDENTÓW,
  KTÓRZY EKSPERYMENTUJĄ Z NARKOTYKAMI, TZW. DOPALACZAMI ORAZ ALKOHOLEM, MOGĄ PONOSIĆ JUŻ Z TEGO POWODU KONSEKWENCJE PRAWNE (ZOSTALI „PRZYŁAPANI” NA POSIADANIU NIELEGALNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH), SĄ ZAGROŻONE TAKŻE UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMY (OD CZYNNOŚCI) – KOMPUTER/INTERENET/GRY, SEKS/MASTURBACJA/PORNOGRAFIA,ĆWICZENIA FIZYCZNE, HAZARD I INNE
 • Psychoterapia psychodynamiczna

  W naszej codziennej pracy terapeutycznej opieramy się głównie na paradygmacie psychodynamicznym. Korzystamy i odnosimy się do niego podczas sesji  indywidualnych oraz zajęć grupowych.  Jego teoria i założenia ułatwiają nam wyjaśnienie powtarzających się schematów zachowań i relacji międzyludzkich w związku z problemami osoby.

  PARADYGMAT REDUKCJI SZKÓD I DIALOG MOTYWUJĄCY W PSYCHOTERAPII ORAZ PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ

  Akceptacja i realizacja celu

  Przez ostatnie lata w leczeniu uzależnień (szczególnie w Polsce) dominował pogląd , zgodnie z którym jedynym prawidłowym celem terapeutycznym jest pełna abstynencja od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Uzależnienie natomiast jest chorobą, która będzie „towarzyszyć” człowiekowi przez całe życie. Oczywiście całkowita rezygnacja z picia alkoholu czy zażywania narkotyków to najbezpieczniejsze rozwiązanie, jednak akceptacja i realizacja tego celu dla większości pacjentów jest po prostu niemożliwa (przez co takie osoby nie decydują się często na podjęcie leczenia, bez otrzymanej pomocy ich uzależnienie postępuje).

  OPINIE I ZAŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE

  W naszej placówce istnieje możliwość wystawienia opinii psychologicznej oraz zaświadczenia psychologicznego. Dokumenty te wymagane są przez sąd, neurologów, psychiatrów, chirurgów plastycznych oraz inne instytucje.

  PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

  PROWADZONA W PARADYGMACIE „REDUKCJI SZKÓD” ORAZ Z WYKORZYSTANIEM METOD DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

  OFERTA SKIEROWANA JEST DLA:
 • OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY KONTROLĘ NAD ZAŻYWANIEM NARKOTYKÓW, TZW. DOPALACZY, LEKÓW CZY PICIEM ALKOHOLU I ZACZYNAJĄ DOŚWIADCZAĆ STRAT Z TYM ZWIĄZANYCH LUB OBAWIAJĄ SIĘ ICH W PRZYSZŁOŚCI,

 • Psychoterapia grupowa

  Celem psychoterapii grupowej jest przede wszystkim wzrost świadomości uczestników na temat siebie, swoich potrzeb, emocji, motywów zachowania, wzorów myślenia o sobie i o innych.

  Psychoterapia grupowa umożliwia uczestnikom wypróbowanie nowych zachowań i uzyskanie od innych szczerych informacji zwrotnych. Uczestnicy mogą zrozumieć, skąd biorą się trudności w kontaktach z innymi, nauczyć się wrażliwości i dbałości o relacje, a także otrzymać wsparcie. W zamierzeniu skutkuje to umiejętnością budowania bardziej satysfakcjonujących relacji w życiu, zwiększeniem wewnętrznej spójności, poczucia własnej wartości i samoakceptacji, a w końcu osiągnięciem dobrostanu psychicznego.

  Pożądanym zmianom przez każdego z uczestników grupy służą zarówno interakcje pomiędzy psychoterapeutami a uczestnikami, jak i interakcje pomiędzy samymi uczestnikami, do których dochodzi w kontekście sytuacji grupowych. Narzędziem zmiany są w tym przypadku nie tylko konkretne techniki i interwencje stosowane przez psychoterapeutów, lecz również grupa - jako źródło informacji zwrotnych, wsparcia, a także swoisty bezpieczny „teren do ćwiczeń” zachowań społecznych. Ta cecha psychoterapii grupowej stanowi jej wyjątkowy terapeutyczny potencjał. Terapia grupowa ma niezwykłe cechy i narzędzia terapeutyczne, które nie występują w innych psychoterapiach. Jej skuteczność wynika z ogromnej roli, jaką relacje z ludźmi odgrywają w naszym rozwoju psychicznym.

  ZespółPomarańczowe Ja tworzą

  utytułowani psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, trenerzy

  Czytaj dalej

  Wiedzai umiejętności na najwyższym poziomie

  pracę poddajemy ciągłej, niezależnej superwizji/kontroli.

  Czytaj dalej

  Etykazawodu psychologa

  kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

  Czytaj dalej
  web
stats