Witamy na stronie www.terapiapoznan.pl

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

pomarańczowe ja. Opublikowano w oferta

PROWADZONA W PARADYGMACIE „REDUKCJI SZKÓD” ORAZ Z WYKORZYSTANIEM METOD DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

OFERTA SKIEROWANA JEST DLA:
 • OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY KONTROLĘ NAD ZAŻYWANIEM NARKOTYKÓW, TZW. DOPALACZY, LEKÓW CZY PICIEM ALKOHOLU I ZACZYNAJĄ DOŚWIADCZAĆ STRAT Z TYM ZWIĄZANYCH LUB OBAWIAJĄ SIĘ ICH W PRZYSZŁOŚCI,

 • OSÓB, KTÓRE STRACIŁY KONTROLĘ NAD DANĄ CZYNNNOŚCIĄ (M.IN. HAZARD, SEKS/MASTURBACJA/PORNOGRAFIA, PRACA, ZAKUPY, JEDZENIE, KOMPUTER/INTERNET, ĆWICZENIA FIZYCZNE) I ZACZYNAJĄ DOŚWIADCZAĆ STRAT Z TYM ZWIĄZANYCH LUB OBAWIAJĄ SIĘ ICH W PRZYSZŁOŚCI,

 • PARTNEREK/PARTNERÓW OSÓB UZALEŻNIONYCH, KTÓRZY M.IN. ŻYJĄ W NIEUSTANNYM NAPIĘCIU, DOŚWIADCZAJĄ PROBLEMÓW Z ZASYPIANIEM ORAZ GWAŁTOWNYCH ZMIAN NASTROJÓW – NASTROJÓW DEPRESYJNYCH, SĄ ROZDRAŻNIONE, MAJĄ TRUDNOŚĆ Z NISKIM POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI, NIE WYOBRAŻAJĄ SOBIE I MOCNO SIĘ OBAWIAJĄ WPROWADZANIA JAKICHKOLWIEK ZMIAN W ICH ŻYCIU

 • OSÓB POCHODZĄCYCH Z RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPOWAŁ PROBLEM UZALEŻNIENIA, KTÓRZY MAJĄ DOŚWIADCZENIE TRAUMATYCZNYCH PRZEŻYĆ, ŻYJĄ W STAŁYM NAPIĘCIU I PRZEWLEKŁYM STRESIE, DOŚWIADCZAJĄ STANÓW DEPRESYJNYCH I LĘKOWYCH, DOŚWIADCZAJĄ CIERPIENIA ORAZ NIEZASPOKOJENIA SWOICH POTRZEB, CZUJĄ SIĘ OPUSZCZONE I ODRZUCONE, MAJĄ TRUDNOŚĆ W BUDOWANIU KONSTRUKTYWNYCH RELACJI Z INNYMI, CZUJĄ WSTYD I CZĘSTO POCZUCIE WINY ZWIĄZANE ZE SWOIM POCHODZENIEM

 • WAŻNE INFORMACJE – PRZED ROZPOCZĘCIEM PSYCHOTERAPII

  Pierwsze spotkania (od jednego do max trzech) służą przeprowadzeniu konsultacji (wywiadu) w celu wstępnego zrozumienia istoty problemu oraz określenia przez klienta swoich potrzeb i oczekiwań wobec terapeuty, co się z tym wiąże wyodrębnieniu celu/celów pracy terapeutycznej oraz postawieniu odpowiedniej diagnozy (szczególnie w przypadku zgłaszanego problemu uzależnienia). Wskazane przez klienta cele mogą ulegać zmianie podczas procesu psychoterapii. Spotkania konsultacyjne trwają do 50 min., spotkania terapeutyczne zawsze 50 min.

  ZespółPomarańczowe Ja tworzą

  utytułowani psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, trenerzy

  Czytaj dalej

  Wiedzai umiejętności na najwyższym poziomie

  pracę poddajemy ciągłej, niezależnej superwizji/kontroli.

  Czytaj dalej

  Etykazawodu psychologa

  kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

  Czytaj dalej
  web
stats