Witamy na stronie www.terapiapoznan.pl

Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne

Oferujemy konsultacje z profesjonalistami (psychologami, pedagogami, psychoterapeutami). Konsultacje psychologiczne poprzedzają prawie każdy rodzaj pomocy psychologicznej. Służą wstępnemu zdiagnozowaniu problemu, tj. rozpoznaniu trudności, ich przyczyn oraz oczekiwań w celu doboru optymalnej formy pomocy.
 
Mogą stanowić:
- doraźną pomoc.
- wsparcie pacjenta w rozwiązaniu trudnej sytuacji.
- początek szczegółowej diagnozy (np. psychologicznej, psychiatrycznej, pedagogicznej, innej u lekarza specjalisty np.logopedy).
- być wstępem do dłuższej pracy terapeutycznej.
 
Konsultacje to od jednego do pięciu spotkań z psychologiem, terapeutą. Spotkanie takie trwa 45 minut. W ramach współpracy z psychiatrami oferujemy także konsultacje psychiatryczne. 
Konsultacje psychiatryczne przeprowadzamy, gdy istnieje konieczność sprawdzenia, czy problematyka, z którą zwraca się do nas pacjent wymaga leczenia psychiatrycznego. Konsultacje takie mogą stanowić wstęp do dalszych regularnych spotkań z psychiatrą.

ZespółPomarańczowe Ja tworzą

utytułowani psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, trenerzy

Czytaj dalej

Wiedzai umiejętności na najwyższym poziomie

pracę poddajemy ciągłej, niezależnej superwizji/kontroli.

Czytaj dalej

Etykazawodu psychologa

kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

Czytaj dalej
web
stats