Anna Przygodzka-Gacek

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par, coach ICC, trener umiejętności psychospołecznych

Pracuje z osobami dorosłymi oraz parami. Prowadzi grupy terapeutyczne i warsztaty rozwojowe m.in. dla kobiet i mężczyzn doświadczających siebie w nowej roli rodzicielskiej.
Absolwentka psychologii, specjalizacji klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się w wielu metodach pracy indywidualnej i grupowej m.in.Gestalt, Analiza transakcyjna, praca z grupą metodą warsztatową. Zdobywała doświadczenie w różnych placówkach z zakresu pomocy psychologicznej m.in. Miejskim Punkcie Interwencji Kryzysowej, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
Posiada dyplom psychoterapeuty uzyskany w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej).
Od ponad 12 lat aktywnie prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną, pracuje jako trener umiejętności psychospołecznych, także dla biznesu oraz kieruje zespołem trenerów wewnętrznych w dużej międzynarodowej firmie.
Regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Aktualnie rozwija swój warsztat pracy w metodzie pracy z parami wg Tavistock Relationships oraz Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu Kernberga.
Swoje działania opiera na Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.
Prowadzi psychoterapię i szkolenia także w języku niemieckim. / Sie führt Psychotherapie und Schulungen auch auf Deutsch.

Magdalena Ferenc

Psycholog kliniczny, terapeuta systemowy

Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Klinice Neurologii Rozwojowej, w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w Poradni Zdrowia Psychicznego, a także w instytucjach oświatowych i pomocowych. Współpracowała również z sądami w charakterze biegłej sądowej w dziedzinie psychologii. Orzekała w sprawach rodzinnych, rozwodowych, opiekuńczych, o ochronę więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami, a także w sprawach dotyczących przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej wobec małoletnich.
Istotną wartością w życiu i pracy jest budowanie relacji w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie.

dr n. hum. Jakub Trzebiatowski

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem słuchaczem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (III rok), która jest specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyłem dwuletnie szkolenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego. Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Odbyłem dwuletnie szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jestem socjologiem – absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mojej dysertacji doktorskiej: „(Re)socjalizacyjne ścieżki rekonstrukcji ról społecznych na przykładzie zdrowiejących alkoholików poznańskich grup Anonimowych Alkoholików”, Rada Naukowa Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przyznała wyróżnienie.

Doktorat zakwalifikowany został do reprezentowania w konkursie organizowanym przez Prezesa Rady Ministrów na najlepszą pracę doktorską w 2013 roku.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii i socjologii teoretycznej, a w szczególności psychospołecznej perspektywy psychoterapii, społeczności terapeutycznych oraz problematyki uzależnień w kontekście psychodynamicznym.

Jestem autorem kliku artykułów naukowych.

Pracowałem kilka lat w charakterze psychoterapeuty w prywatnym, stacjonarnym ośrodku psychoterapii oraz leczenia uzależnień.

Moją pasją jest prowadzenie terapii grupowej.

W pracy posługuję się również językiem angielskim.

Swoją pracę poddaje stałemu nadzorowi w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz indywidualnie u superwizora rekomendowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Dotychczas zajmowałem się prowadzeniem:

  • psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu oraz mediów. Podczas leczenia uzależnienia – biorąc pod uwagę potrzeby pacjenta – wykorzystuję idee systemu Miltona Ericksona, nurtu systemowego oraz psychodynamiczny sposób postrzegania pacjenta;
  • psychoterapii indywidualnej osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym;
  • psychoterapii grupowej.

Marta Kucza

Psychoterapeuta psychodynamiczny, pedagog

Swoją pasję do pracy w dziedzinie psychoterapii, rozpoczęłam od pracy z dziećmi i młodzieżą. Pierwszym wykształceniem, które zdobyłam był tytuł magistra, na kierunku Pedagogika z socjoterapią, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

Kolejnym krokiem, na drodze mojego rozwoju, było ukończenie studiów na kierunku Seksuologia, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

Aby poszerzać swoje doświadczenie zawodowe podjęłam studia magisterskie na kierunku Psychologia, ze specjalizacją kliniczną, który kończę w 2020 r.

Jednocześnie jestem studentką ostatniego (IV) roku Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, która jest jedną z najbardziej prestiżowych Uczelni wedle Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Przy Polskim Towarzystwie Terapeutycznym zdobyłam Certyfikat Doradcy w Problemach Małżeńskich i Rodzinnych.

Cały czas poszerzam swoje kwalifikacje, dla lepszego zrozumienia specyfiki konkretnych zaburzeń psychicznych i osobowościowych, jak również seksualnych.

Monika Kurosz

Monika Kurosz

Psycholog, coach ICC, trener umiejętności psychospołecznych

jest psychologiem, absolwentką uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna), certyfikowanym coachem ICC i trenerem biznesu. Kształciła się w wielu metodach indywidualnej i grupowej. Obecnie znajduje się w procesie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.
Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, świadcząc pomoc psychologiczną, bazując głównie w oparciu o założenia psychoterapii Gestalt. Prowadzi grupy terapeutyczne i warsztaty rozwoju osobistego. Przeprowadza liczne szkolenia, doradztwa i coachingi dla biznesu.
Doświadczenie zdobywała odbywając staże kliniczne.

W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w treningach i warsztatach rozwojowych i terapeutycznych. Pracuje pod stałą superwizją.