Witamy na stronie www.terapiapoznan.pl

Psychoterapia grupowa

Pomarańczowe Ja.

Celem psychoterapii grupowej jest przede wszystkim wzrost świadomości uczestników na temat siebie, swoich potrzeb, emocji, motywów zachowania, wzorów myślenia o sobie i o innych.

Psychoterapia grupowa umożliwia uczestnikom wypróbowanie nowych zachowań i uzyskanie od innych szczerych informacji zwrotnych. Uczestnicy mogą zrozumieć, skąd biorą się trudności w kontaktach z innymi, nauczyć się wrażliwości i dbałości o relacje, a także otrzymać wsparcie. W zamierzeniu skutkuje to umiejętnością budowania bardziej satysfakcjonujących relacji w życiu, zwiększeniem wewnętrznej spójności, poczucia własnej wartości i samoakceptacji, a w końcu osiągnięciem dobrostanu psychicznego.

Pożądanym zmianom przez każdego z uczestników grupy służą zarówno interakcje pomiędzy psychoterapeutami a uczestnikami, jak i interakcje pomiędzy samymi uczestnikami, do których dochodzi w kontekście sytuacji grupowych. Narzędziem zmiany są w tym przypadku nie tylko konkretne techniki i interwencje stosowane przez psychoterapeutów, lecz również grupa - jako źródło informacji zwrotnych, wsparcia, a także swoisty bezpieczny „teren do ćwiczeń” zachowań społecznych. Ta cecha psychoterapii grupowej stanowi jej wyjątkowy terapeutyczny potencjał. Terapia grupowa ma niezwykłe cechy i narzędzia terapeutyczne, które nie występują w innych psychoterapiach. Jej skuteczność wynika z ogromnej roli, jaką relacje z ludźmi odgrywają w naszym rozwoju psychicznym.

ZespółPomarańczowe Ja tworzą

utytułowani psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, trenerzy

Czytaj dalej

Wiedzai umiejętności na najwyższym poziomie

pracę poddajemy ciągłej, niezależnej superwizji/kontroli.

Czytaj dalej

Etykazawodu psychologa

kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

Czytaj dalej
web
stats